PROGRAM

1. Mirela Mahaček – Damir Mahaček (Velika Ludina)
Moslavački drmeš
Koreografija:Dijana Jagodnjak

2. Josip Biokšić – Irena Biokšić (Mostar, BiH)
Trusa (Zapadna Hercegovina)
Koreografija: Vedran Vidović
Glazbena pratnja na dvojnicama: Jure Miloš

3. Maja Šćuric – Matija Sedak (Maće)
Turopoljski drmeš
Koreografija: Maja Šćuric

4. Judit Jerant – Marko Jerant (Pećuh, Mađarska)
„Promislih se…“
(Mađarska – Podravina)

5. Valentina Bukvić – Marin Mikešić (Karlovac)
Rapski tanac
Koreografija: Marko Maričić
Svirač na mihu: Alen Blažević

6. Barbara Grgić – Mislav Katušić (Novska)
Swing polka (Zapadna Slavonija)
Koreografija: Zoran Filipović

7. Tina Skelin – Nikola Kapetanović (Kaštel Kambelovac)
Tanac – Silba
Koreografija: Nikola Kapetanović

8. Zlatko Franović – Klara Zaimović (Jelenje)
Grobnički drmeš
Koreografija: Alenka Juretić

9. Matea Caktaš – Ante Radošević (Dugopolje)
Plesne figure iz dugopoljskog kola
Pratnja na diplama: Oliver Rogošić

10. Goran Škrlec – Zrinka Arl (Zabok)
Polka (Hrvatsko zagorje)
Koreografija: Goran Škrlec

11. Barbara Juratović – Krešo Hegolj (Zagreb)
Drmeš
(Zagrebačko prigorje)
Koreografija: Barbara Juratović

12. Mirko Stepančec – Mirna Družinec (Zabok)
Pajeriš (Hrvatsko zagorje)
Koreografija: Senka Jurina

13. Neda Grbić – Toni Stanić (Pula)
Balun
Koreografija: Dragica Martinović
Pratnja na mihu: Marin Latin

14. Lucija Mlakar – Dario Tomek (Zabok)
Zagorski drmeš
Koreografija: Senka Jurina

15. Pavla Maslać – Milan Palčić (Horvati)
„Idu mačkarašiiiiii“ – drmeš
(Jaskansko polje i prigorje, Kupinec)
Koreografija: Snježana Župančić Maslać

REVIJALNI DIO PROGRAMA
Ansambl Ethnotine
Balun
Koreografija: Goran Knežević
AFS France Marolt – Ljubljana
“Godčevsko koledovanje”
Koreografija: Tomaž Simetinger
Gl. aranžman: Peter Vendramin
KUD Zabok
Swing
Koreografija: Senka Jurina