Rajko Pavlić

Zagreb, 2. 06. 2015.

Stručni izvještaj o nastupu plesnih parova na 8. plesnoj manifestaciji DRMEŠ-DA! – predstavljanju hrvatskih narodnih plesova u izvođenju plesnih parova.

Sedmo izdanje  “Drmeša-da” dovoljno govori o kontinuitetu postojanja ove vrlo vrijedne manifestacije, koja pokušava a očito da joj to i uspijeva pokrenuti drugačije promišljanje o plesnom folkloru  i njegovog drugačijeg tretiranja u kulturnoj javnosti i vidljivosti u širem društvenom kontekstu. Tradicijska kultura u posljednjih nekoliko godina doživljava radikalne promjene te se pokušava pozicionirati na taj način da postane općim predmetom javne pažnje i važnom temom razgovora na svim društvenim razinama..Drmeš – da u segmentu plesnog folklora sigurno doprinosi tim aktivnostima. Sigurno je da još ima prostora za promjene i napredak koje će Drmeš – da sigurno učiniti.

Morena Puljančić – Dražen Abramović
Hrvtasko (Gorski kotar)
Koreografija: Danijela Štimac

Korektna koreografija na tehnički zadovoljavajućem nivou. Uz možda malo više energije i razvedenosti u prostoru mogla je polučiti još bolji rezultat.

Mirela Mahaček – Damir Mahaček
Mazurka (Moslavina)
Koreografoja: Diana Jagodnik

Simpatičan par koji je uživao u svakom otplesanom koraku bez ulaženja u neke složenije koreografske zamrzlame.

Petra Vukić – Domagoj Borovčak
Repa (Hrv. Zagorje)
Koreografija: Senka Jurina

Solidna koreografija, puna energije i  tehnički dobro oplesana. Dobro iskorišten prostor u kojem se razvijaju određeni odnosi.

Ana Kojen – Tomislav Golub
Draganički drmeš
Koreografija: Draženka Jagatić

Koreografija punog estetskog dojma otplesana je u jednom dahu sa vrlo dobrom tehničkom podlogom. Moižda odabrani koraci pomalo sputavaju kretanje para u prostoru. Perspektivan par.

Lucija Perušić – Marin Mikešić
Stari grobnički valcer
Koreografija: Alenka Juretić

Odlično otplesani valcer sa minimalističkim pomacima i gestama. Plijeni svojom jednostavnošću a s druge strane neprimjetnom virtuoznošću. Uživali plesači kao i publika.

Valentina Maričić – Marin Mikešić
Primošten
Koreografija: Marko Maričić

Decentna koreografija koja plijeni svojom raznolikošću i korištenjem prostora. Par je otplesao vrlo uvjerljivo i tehnički dotjerano.

Pavla Maslać – Milan Palčić
“Drmeš babe Mare” (svadbeni drmeš)
Koreografija:Snježana Župančić Maslać

Koreografija je vrlo dobro strukturirana sa određenim dramaturškom podlogom i odnosom uspostavljenim između plesača. Na vrlo visokom estetskom nivou u dobroj energiji i tehničkom dotjeranošću ovaj uradak ukopmponirajući i živu izvedbu orkestra ima cjelovit scenski pristup.

Nada Grbić – Toni Stanić
Balo di kušin (ples s jastukom)
Koreografija: Dragica Martinović

Simpatičan par s vrlo uvjerljivom izvedbom uvjerio nas je da je dobra energija i uživljenost u situaciju dovoljna za dobar dojam.

Mišel Korenika – Marko Movre
Poskočica (otok Mljet)
Koreografija: Katarina Horvatović

Odličan poetski početak sa glumački vrlo uvjeljivo raspoloženim plesačem, koji je u koreografiju unio posebnu energiju koje se uspjela održati tokom cijele,  ove vrlo dinamične i tehnički dotjerane koreografije.

Jelena Bedeniković – Petar Deak
Šroteš
Koreografija . Senka Jurina

Tehnički dotjerana koreografija sa vrlo dobrim prostornim rješenjima otplesana je u jednom dahu i dobroj energiji.

Vladimir Barać – Gordana Harangozo-Podgorščak
Presjekača
Koreografija: Nedjeljko Haček i Zvonimir Slamek

Simpatičan par vrlo je šarmantno i u slavonskom štihu otplesao  ovu vrlo jednostavno postavljenu koreografiju.

Romina Tačković – Marko Švenda
Posavski drmeš
Koreografija: G. Vrankovečki, R. Tačković, M.Švenda

Dobro postavljena koreografija ovog vrlo tehnički dotjeranog para. Uz dobru energiju i uspostavljen odnos između plesača koreografija je dobila na dodatnoj uvjerljivosti.