PROGRAM 29.05.2015

19.30h

Morena Poljančić –  Dražen Abramović
Hrvatsko (Gorski kotar)
Koreografija: Danijela Štimac
Gl. obrada: Denis Kezele
KUD Delnice, Delnice

Mirela Mahaček – Damir Mahaček
Mazurka  (Moslavina)
Koreografija: Diana Jagodnik
Gl. obrade:  Dominik Durbek
KUD „Mijo Stuparić“,Velika Ludina

Petra Vukić – Domagoj Borovčak
Repa  (Hrv. zagorje)
Koreografija: Senka Jurina
Gl. obrada. Dražen Varga
KUD Zabok, Zabok

Ana Lojen – Tomislav Golub
Draganićki drmeš
Koreografija: Draženka Jagatić
KUD „Sv. Juraj“, Draganić

Lucija Perušić – Paulo Škaron
Stari grobnički vajser
Koreografijai gl.obrada: Alenka Juretić
KUD Zvir,  Jelenje

Valentina Maričić  – Marin Mikešić
Primošten
Koreografija:Marko Maričić
Gl. obrada: Alen Blažević

Pavla Maslać – Milan Palčić
„Drmeš babe Mare“, (svadbemi drmeš)
Jaskansko polje i Prigorje
Koreografija: Snježana Župančić Maslać,
Gl. obrada: Mario Pleše
KUD „Horvati“ , Horvati

Neda Grbić – Toni Stanić
Balo di kušin (ples s jastukom)
Koreografija: Dragica Martinović
Gl. obrada: Marin Latin
KUD Uljanik, Pula

Mišel Korenika – Marko Movre
Poskočica (otok Mljet)
Prema zapisu Milke Glavočić Pinsky
Koreografija: Katarina Horvatović
Gl. obrada: Marko Robinić
FA HKUD-a Zeljeznicar, Zagreb

Ivana Bralić – Ante Bralić
Furlona (otok Hvar)
Koreografija i gl. obrada: Tonči Tadin
KUD Ante Zaninović, Kaštel Kambelovac

Ivona Krajačić i Tomislav Roginić
Šroteš
Koreografija: Senka Jurina
Gl.obrada. Dražen Varga
KUD Zabok, Zabok

Vladimir Barać – Gordana Harangozo-Podgorščak
Presjekača
(Slatina i okolica)
Koreografija: Nedjeljko Haček i Zvonimir Slamek
FA Bilje, Bilje

Romina Tačković – Marko Švenda
Oj devojko, kad bi moja bila, Posavski drmeš
Koreografija: Gordan Vrankovečki, Romina Tačković, Marko Švenda
Gl.obrada: Zoran Jakunić
FA Zagreb – Markovac, Zagreb

Revijalni dio programa

Mojca Kostanjevec – Sašo Žepuhar
»Dekle z robcem«
Koreografija: Anže Kerč
Glazba: Peter Vendramin i France Marolt
Akademska folklorna skupina France Marolt, Ljubljana

Ana Eterović – Anže Kerč
»Bi al’ ne bi?«
Koreografija: Ana Eterović i Anže Kerč
Glazba: Aljaž Lončar i Gregor Volk
Akademska folklorna skupina France Marolt, Ljubljana

Coprnice
(scenski prikaz inspiriran vjerovanjima u coprnice u Hrv. zagorju)
Koreografija: Senka Jurina
Glazbena obrada: Dražen Varga

Plesno vokalni ansambl Ethnotine
Trepetaš
(inačice drmeša iz Pokuplja)
Koreografija i glazba: Goran Knežević
Glazbena obrada: Dražen Varga
Voditelj plesa: Đurđica Svaton
Kostimografija: Goran Knežević