Rajko Pavlić
Plesni pedagog i stvaratelj

Stručno izvješće o nastupu plesnih parova na plesnoj manifestaciji Drmeš,da, održanoj 30.05.2014. u Zagrebačkom kazalištu lutaka

Drmeš,da vrijedan je pokušaj Gorana Kneževića da se plesni folklor pomakne u neka drugačija viđenja tog dijela tradicijske kulture. Pokušaj je to da se kolektivizam folklorne poetike individualizira i skrene pozornost na velik broj plesača koji bi htjeli pokazati svoje individualne vrijednosti i svojom vlastitim promišljanjem doprinijeti razvoju plesnog folklora. Osobno sam uvjeren da je ova mala provokacija dobro došla u inače podosta zatvorenim folklornim strukturama, koje vrlo često nisu sklone promjenama i osuvremenjivanju pojedinih isječaka iz povijesti folklorne baštine.
Sigurno je da u svakom novom i drugačijem promišljanju postoji i opasnost da se skrene sa glavnog puta i uđe u stranputice kiča i neukusa i oštećivanja folklorne baštine. U ovih sedam godina praćenja Drmeša,da kao člana žirija, nisam primijetio takve pojave, već štoviše vrlo dobru energiju plesača i publike koja u sve većem broju prati ovu po novom i međunarodnu manifestaciju.
Sigurno i kvalitetno vodstvo Gorana Kneževića kao našeg vrlo istaknutog koreografa i poznavaoca hrvatske folklorne baštine, garancija je da Drmeš, da ima svoju svijetlu budućnost.
Možda će Drmeš,da postati manifestacija koja će korespondirajući sa novim generacijama plesača pružiti nove izazove folkloru i pomaknuti ga prema novim vrlo turbulentnim vremenima.
Pružimo im priliku.

1. Mirela i damir Mahaček – Moslavački drmeš

Iako sa podosta elemenata i dobre atmnosfere uz živi orkestar ima se dojam da je par mogao koreografiju bolje uvježbati i uskladiti naučene pokrete.

2. Josip i Irena Biokšić – Trusa

Dojmljiv par, tehnički solidno uvježban sa vrlo interesantnim elementima. Uz neke dorade ovaj par može pružiti puno više.

3. Maja Šćuric – Matija Sedak Turopoljski drmeš

Solidna koreografija sa podosta elemenata dobro iskorištenih u prostoru i solidnim vizualnim dojmom.

4. Judit Jerant i Marko Jerant – “Promislih se..”

Tehnički vrlo dobro otplesana koreografija i dobe energije.

5. Valentina Bukvić i Marin Mikešić – Rapski tanac

Scenski vrlo dobro uobličena koreografija, vrlo dobro uvježbana sa odličnom prostornom dinamikom.

6. Barbara Grgić i Mislav Katušić – Swing polka

Uigran i vizualno simpatičan par scenski je vrlo dobro postavio koreografiju i tehnički odlično otplesao.

7. Tina Skelin i Nikola Kapetanović – Grobnički drmeš

Vrlo dobro uigran par. Koreografija dobro postavljena maksimalno iskorištavajući prostor.

8. Zlatko Franović i Klara Zaimović – Grobnički drmeš

Nedovoljno uvježbana koreografija tehnički nesigurnog para.

9. Matea Caktaš i Ante Radošević – Plesne figure iz vdigopoljskog kola

Zanimljiva koreografija minimalističke strukture ponudila je vrlo interesantna rješenja.

10. Goran Škrlec i Zrinka Arl – Polka

Savršeno uigran par otplesao dobro prostorno postavljenu koreografiju. Furiozan tempo i energija pomalo je narušena sa previše afektiranja i preplesavanja.

11. Barbara Juratović i Krešo Hegolj – Drmeš

Uigran par tehnički solidno uvježban sa dobro postavljenom koreografijom.

12. Mirko Stepančec i Mirna Družinec – Pajeriš

Solidan nastup. Dovoljno uigranog para.

13. Neda Grbić i Toni Stanić – Balun

Korektno i čisto otplesana koreografija koja bi sa više energije mogla ostaviti još bolji dojam.

14. Lucija Mlakar i Dario Tomek – Zagorski drmeš

Tehnički dojmljivo otplesana koreografija u energiji vrlo dobrog para.

15. Pavla Maslač i Milan Palčić – Idu mačkarašiiiii – drmeš

Solidna koreografija dobre energije i raspoloženja mogla se još malo poigrati prostorom i ponuditi više s obzirom na temu.

Član žirija :
Rajko Pavlić

U Zagrebu, 3.06.2014.

Rajko Pavlić