DRMEŠ – DA!

PROGRAM 02.06.2017

 

Lucija Barać-Jure  Hajduk  
(Šaltin polka)  Split
Koreografija: Tonći Tadin

Anamarija Skušić-Tomica Kolar
Mlinček (Hrv. zagorje)
Koreografija: Anamarija Skušić i Petra Vukić
 
Gordana Harangozo-Podgorščak -Vladimir Barač
Mista (Slavonija)
Koreografija: Nedjeljko Haček  
Gl. obrada: Zvonimir Slamek

Nikolina Skenderović-Krunoslav Žunec
Slavetička polka (Jaskansko prigorje)
Koreografija: Snježana Skenderović

Ana Lonćar-Davor Budić  
Stari bal  (otoka Korčula)
Koreografija: Tonći Tadin
 
Ljubica Marinčić  – Karlo Tomašković
Dubrovačka poskočica – Linđo
Koreografija:Katarina Horvatović

Martina Mičetić Davidić – John Ban
Grobnički tanac po hrvacki
(Grobnik)
Koreografija: Alenka Juretić

 Lucija Lenardić –  Dorian Rupčić
„Podravina ravna“ (Podravina)
Koreografija: Lucija Lenardić,Dorian Rupčić

Ema Inkret-Petar Deak
Drmeš (Hrvatsko zagorje)
Koreografija: Goran Škrlec
 
Ivana Biondić-Robert Kasumović
Mišnjača (Lika)

Ema Kukulić-David Cesar
Stara šimi polka
(Salinovec, Hrv. zagorje)
Koreografija: Tihomir Kuklić
Gl. obrada: Tibor Bün
 
Jutta Binder-Schoretits-Michael Navratil
Čardaš (Gradišće, Austrija)
Koreografija: Lydia Novak/ Michael Navratil
/Jutta Binder-Schoretits
Glazbena obrada: Hanes Lasaković

 

Revijalni dio

Ženski vokalni sastav KUD Croatia
(napjevi iz Turopolja, okolice Slunja i Slavonije)
Umjetnički voditelj: Goran Knežević

Plesno vokalni ansmabl Ethnotine
Paška čipka
Koreografija, glazba i kostimografija:
Goran Knežević
Gl. obrada: Zdravko Završki
Voditeljica: Đurđica Svaton