Ciklus seminara

Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova primjena u radu s djecom

Goran Knežević je programski i stručno osmislio ciklus seminara “Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova primjena u radu s djecom” i to je prvi seminar o dječjem folkloru u Hrvatskoj. Seminar ima za cilj upoznati sve zainteresirane s vrlo bogatom dječjom tradicijskom građom i mogućnostima njezine primjene na sceni. Seminar se održava 24 godinu, a za to vrijeme prisustvovalo je 4598polaznika iz Hrvatske i Dijaspore. Ciklus seminara ima pozitivno mišljenje Zavoda za školstvo RH (601 – 01/93-01-85). Ciklus seminara obuhvaća tri jednodnevna seminara s različitim tematskim cjelinama i to:

 

Dječje igre s pjevanjem i božićni prikazi – 10 sati

 • Dječji tradicijski instrumenti
 • Dječje tradicijsko odijevanje
 • Dječje tradicijske igre s pjevanjem
 • Uvježbavanje scenskih prikaza vezanih uz božićne običaje
  (Betlhemari, Poležaji, Sveti Nikola, S v. Lucija, Dan Nevine dječice, Božić, Tri kralja)

Narodni plesovi primjereni dječjem uzrastu – 10 sati

 • Pripremne vježbe za različite dobne skupine folkloraša
 • Pokretne vježbe kao uvod u plesnu kulturu
 • Uvježbavanje narodnih plesova primjerenih dječjem uzrastu

 

Dječje igre s pjevanjem i proljetno ljetnim običaji – 10 sati

 • Vokalno izražavanje djece u folkloru
 • Dječje tradicijske igre s pjevanjem
 • Uvježbavanje scenskih prikaza vezanih uz proljetno ljetne običaje
  (Matkanje, Jurjevo, Križevo,Ivanje Prpeuruše)

 

Polaznici na seminaru dobivaju notne zapise svih programom predviđenih dječjih igara, plesova i pjesama te stječu pravo korištenja naučenih folklornih koreografija u svojim radnim sredinama. Nakon odslušanih tri seminara polaznici dobivaju završnu potvrdu.