Prominski kraj je s jugoistočne strane omeđen planinom Prominom (visine 1146 metara), a s jugozapadne strane središnjim dijelom rijeke Krke. S južne strane nalazi se grad Drniš, a sa sjeverozapadne Knin. Obuhvaća slijedeća sela: Oklaj, Razvodje, Lukar, Suknovci, Matasi, Puljani, Čitluk, Mratovo, Bogatići i Ljubotić. Folklor Promine sadrži sve stilske značajke specifične za dinarske (gorske) krajeve. Najčešće se pleše u šestodjelnom ritmu uz netemperirano pjevanje. Prominci su voljeli plesati i bili su dobri plesači. Svako selo u Promini imalo je svoje «Kolarište» (plesno mjesto – raskršće, cesta, gumno i drugi otvoreni prostori). Plesalo se nedjeljom ispred crkve nakon mise; na blagdan koji se služi – u Oklaju na Malu gospu, ispred Kneževićevih kuća na Stipandan; isprijed dvorišta odakle mlada odlazi i kod kuće gdje dolazi. Ponekad bi momci znali obići i nekoliko korlarišta po selima. Za lijepa vremena plesne zabave trajale bi duboko u noć.

Prominsko kolo se sastojalo od dva plesna koraka šetke i staračko – colozec. Plesni koraci su se izvodili u karakterističnom dinarskom šestodjelnom ritmičkom obrascu.

 

1. ŠETKE – šestodjelni šetani korak.
Nekoliko muškaraca započne pjevati i potom plesati „šetke“. Zatim se u kolo priključe i ostali.
Plesna formacija: kolo, poluotvoreno kolo.
Plesni sastav:( žensko, muško, mješovito).
Međusobno držanje izvođača: kad plešu samo muški, stave lijevu ruku na desnu rame plesača s lijeve strane, a desnom rukom uhvate se za tkanicu plesača s desne strane.
U ženskom ili mješovitom kolu izvođači se mogu držati za tkanicu ili za dolje spuštene ruke.
Plesni obrazac: šestodjelni ritmički obrazac. (l, d, lije-va, de-sna).

 

 

2. STARAČKO – COLOZEC
Nakon uvodnog koraka plesači započinju plesati korak kojeg nazivaju colozec ili staračko. Pri izvođenju tog koraka plesači ne pjevaju. To je originalan prominski korak, zbog specifičnog odmicanja desne noge prema središtu kola.

Opis koraka:
Okrenuti smo polulijevo naprijed, stojimo na desnoj nozi i odrazimo se poda. Doskočimo na desnu nogu, prenesemo težinu tijela na lijevu nogu, zatim korak desnom nogom polulijevo naprijed. Lijevom nogom korak polulijevo naprijed uz dva vertikalna pomaka, a desnu nogu odmaknemo prema središtu kola, 20 cm od poda. Desnom nogom korak naprijed uz dva vertikalna pomaka, a lijevu nogu povijenu u koljenu podignemo ispred desne noge u visini 20 cm od poda.

 

 

 

BIRAČE KOLO
Plesni obrazac: obično hodanje ili korak šetke.
Plesači su raspoređeni po zamišljenoj kružnici i drže se dolje spuštene ruke. Unutar kola korača djevojaka ili momak i bira partnera. Kad ga izabere zajedno koračaju, držeći se za ruke, u suprotnom smjeru od ostalih izvođača. Par može i poskakivati s noge na nogu ili plesati korak „napovrat“. U kolu ostaje pojedinac/ka koja je bila zadnja izabrana i nastavlja sebi tražiti para.

 

BIRAČE KOLO
Plesni obrazac: obično hodanje ili korak šetke.
Plesači su raspoređeni po zamišljenoj kružnici i drže se dolje spuštene ruke. Unutar kola korača djevojaka ili momak i bira partnera. Kad ga izabere zajedno koračaju, držeći se za ruke, u suprotnom smjeru od ostalih izvođača. Par može i poskakivati s noge na nogu ili plesati korak „napovrat“. U kolu ostaje pojedinac/ka koja je bila zadnja izabrana i nastavlja sebi tražiti para.

 

 

 

 

 

6. POPASOVE (ZABACE)
Pleše jedan momak i dvije cure. To je originalna prominska plesna figura. Najčešće se izvodila na svadbama kad se provjeravala snaga, izdržljivost i okretnost mladenke. Izvodi se u poskočnom plesnom koraku l, d, lije-va, de-sna, a može i u koraku colozeca bez izbacivanje desne noge.
Momak i djevojke se drže za tkanice. Momak vodi djevojke po kružnoj putanji i u jednom trenutku se naglo zakrene prema središtu zamišljenog kola i povuče djevojke. U tom momentu prva djevojka nastoji što više rukom podignuti drugu djevojku koja se snažno odrazi od poda i leti zrakom. Za izvođenje te figure treba vrlo dobra plesna umješnost i uigranost izvođača.

 

 

 

 

 

 

U DVOJE

Kolo se znalo raskinuti i pojedini parovi bi nastavili plesati. U plesnom koraku «colozeca»plesač bi znao partnericu podići u zrak na 3. i 4. četvrtinku.

 

 

 

 

 

 

 

DVA NAPRID
promine6
NAPOVRAT (inačica)
promine7