Stručne kritike

Stručne kritike
nastupa folklornih ansambala

Piše Goran Knežević
selektor prema HDKIV

Smotra-djeca, V.Gorica, 2019.

2019-04-15T09:50:45+00:00

Stručno izvješće o nastupu dječjih folklornih skupina na turopoljskom festivalu [...]

Smotra-djeca, V.Gorica, 2019.2019-04-15T09:50:45+00:00

Smotra, DFA S.Sela, 2018.

2018-05-23T10:56:19+00:00

Zagreb 22.5.2018. Stručno izvješće o nastupu dječjeg folklornog ansambla KUD-a [...]

Smotra, DFA S.Sela, 2018.2018-05-23T10:56:19+00:00