Diplomci

1993/94


Ružica Barač
Vesna Bedić
Mirela Belančić
Biserka Beluhan
Kristina Boban
Nenad Bogdanić
Branka Bosak
Ines Buntić
Maja Butorac
Anita Černjević
Kristina Ferenčina
Branka Fočić
Andrea Grubišić
Boris Harfman
Natalija Juršić
Milosava Katić
Andrea Kepe
Gordana Kopuz
Tamara Krklec
Anica Kroflin
Ivana Krznarić
Tijana Kupres
Č.s. Domagoja Leović
Đurđa Ljubanović
Jagoda Martinić
Jagica Krvarić
Zvjezdana Marušić
Vesna Mikac
Ksenija Novokmet
Dubravka Patalen
Ivana Radeljak
Božica Rubić
Nataša Rukavina
Mirjana Ružić
Danijela Severinac
Dragica Sofrić
Zlatko Šagut
Snježana Ščukanec
Č.s. Ivana Topić
Đurđa Šimić
Zdenka Špiljak
Jagoda Štivinović
Katica Tomac
Ana Marija Tvrdeić
Irena Vehovčić
Snježana Vlašić
Vesna Zoldoš
Blaženka Horvat

1994/95


Željka Bece
Mirjana Celić
Branka Frančić
Irena Gelo
Mirjana Giba
Gordana Hećimović
Sanja Kovač
Ljiljana Marjanović
Miroslava Tadić
Sanja Zornjak Picer
Nada Bogojević
Vesna Dubrovčak
Maja Damjanović
Ana Hraščanec
Mirjana Valter
Ana Vlaisavljević
Božica Bilić
Marina Ajduk
Melita Blažević
Branka Cesar
Dubravka Dojčinović
Božica Drakulić
Renata Harapin
Jasna Majer
Anica Obilinović
Marina Papeš
Vesna Pavlica
Marija Škreblin
Davorka Thian
Maja Akšamović
Gabriela Arapinac
Marija Birač
Ljiljana Čudić
Mirjana Družinec
Marija Filipović
Blaženka Filipović
Marija Gagić
Dragica Gajšak
Ksenija Gojmerac
Barica Gorički
Gordana Grujić
Mira Hasanec
Marica Baniček
Snježana Ivanković
Lidija Iveković
Irena Jelančić
Lidija Krajcar
Nina Krsnik
Nina Knežević
Marina Lucin
Dubravka Lukežić
Ksenija Marincel
Kata Marjanović
Vesna Marčan
Nevemnka Mikulić
Stela Mlinarić
Goranka Pavičić
Marija Gojun
Dragica Radičević
Marijeta Rajković
Jasna Resler
Božica Sablić
Ljubica Slamnik
Melita Sporiš
Jasenka Šlat
Vesna Vucelić
Sonja Vučić
Vjera Žuža
Vinka Sviben
Snježana Trstenjak

1995/96


Danuta Loina
Marija Meštrović
Marija Orlić
Marija Rubčić
Dragica Uglešić
Marijana Valentić
Štefanija Prgić
Mirjana Družak
Nevenka Hirvat
Katica Ištvan
Stjepan Juriša
Jasna Korenić
Ljubica Kučinić
Jasna Lisac
Marija Mrkonjić
Snježana Pavlešić
Jasminka Petko
Mirela Raovančić
Terezija Štrljić
Stella Vukadinović
Zdenka Kamenarić
Ana Barković
Slađana Gradski
Sanja Hinek
Jasna Kirin
Koraljka Kuzman
Jelena Matković
Tatjana Parađiković
Kristina Pavličević
Nada Povrženić
Nadica Sedmak
Renata Škiljan
Božena Tomina
Branka Vidović
Romana Vuković
Branka Bosak
Ines Buntić
Maja Butorac
Anita Černjević
Ljiljana Zepp
Eva Žilajković