Drmeš-DA Program 2019.

Najuspješniji plesni parovi su bili:

1. mjesto
Lucija Lenardić – Dorian Rupčić
Čardaš po naše
Autorica koreografije: Kristina Benko Markovica
KUD Petar Preradović, Đurđevac

2. mjesto
Zrinak Arl-Zvonimir Jurun
Šaltin polka (Split)
Koreografija: Zvonimir Jurun

3. mjesto
Jutta Binder-Schoretits
Michael Navratil
Čardaš,
(srednje Gradišće, Austrija)
Autori koreografije: Jutta Binder-Schoretits
Michael Navratil

Najbolja plesačica:
Jana Kukulić

Najbolji plesač:
Dario Tomek

 

PROGRAM:

Lydia Novak -Mathias Höld
Racko kolo
(južno Gradišće)
Autori koreografije: Lydia Novak -Mathias Höld
FA “Kolo Slavuj”

Marta Cvetković – Matej Fiolić
Valcer Gorskog kotara
Autor koreografije: Eduard Ban

ZrinkaArl-Zvonimir Jurun
Šaltin polka (Split)
Koreografija: Zvonimir Jurun
Ansambl Zabok, KUD Jedinstvo

Jelena Juretić – Kristijan Hlača
Istarski balun
Autorica koreografije: Martina Mičetić Davidić
KUD „Zvir“, Jelenje

Tena Srebačić- Filip Kliček
Čardaš
(Gradišće, Austrija)
Koreografija: Filip Kliček
Ansmabl Zabok

Bernarda Klarin – Viktor Lapov Padovan
Jezerska polka na dva moda
Autor koreografije: Nenad Milin
KUD „Koledišće“

Lucija Mlakar-Dario Tomek
U kolo, iz kola, gdje si travo zelena
Koreografija: Lucija Mlakar – Dario Tomek
Ansambl Zabok

Adrijana Čačko-Josip Bićanić
Ples iz Podravine
Autori koreografije: Adrijana Čačko i Josip Bićanić
KUD Preporod, Dugo Selo

Lucija Barač-Josip Tadin
Ciciljona
Autor koreografije: Tonči Tadin
KUD Ante Zaninović, Kaštel Kambelovac

Josipa Turković-Krunoslav Žunec
Banijski drmeš
Autorica koreografije: Snježana Skenderović
KUD „Bratinečko srce“, Bratina

Lucija Lenardić – Dorian Rupčić
Čardaš po naše
Autorica koreografije: Kristina Benko Markovica
KUD Petar Preradović, Đurđevac

Ante Kuraja i Katarina Štefanac.
Hercegovačka poskočica Linđo (južna Hercegovina)
Autor koreografije: Vladimir Kuraja
Svirač na ljerici: Goran Kekić
FS Kolo, Zagreb

Jutta Binder-Schoretits
Michael Navratil
Čardaš,
(srednje Gradišće, Austrija)
Autori korografije: Jutta Binder-Schoretits
Michael Navratil

Jana Kukulić- Marko Huđ
Zagorski drmeš
Koreografija: Tihomir Kukulić
Glazbena obrada: Jurica Žibek

 

REVIJALNI PROGRAM

Ženska vokalna skupina KUD-a „Croatia“
„Staro i novo”
Dojdi dragi u ŽIVO
Ak’ sme ljudi Priredio: Goran Knežević

Ansambl Zabok
Žabac tanac
Koreografija: Goran Knežević
Gl. obrada: Zdravko Završki

PVA Ethnotine
Plesne sličice iz zagrebačkih kabarea
Koreografija, glazba i kostimografija:
Goran Knežević
Glazbena obrada: Marijan Makar
Kostima izradila: Anica Krznar