DRMEŠ, DA
PREDSTAVLJANJE  HRVATSKIH NARODNIH PLESOVA U IZVOĐENJU PLESNIH PAROVA
(Cijena DVD-a je: 80,00 kuna, poštarina cca 15 kn-pouzeće- nije uključena u cijenu)

1. Anamarija Herič – Goran Škrlec
polka (Hrvatsko zagorje)

2. Ivana Donković – Igor Jakopović
linđo

3. Ana Krmek – Dario Tomek
Polka cipelica (Hrvatsko zagorje)

4. Anja Šoštarić – Krešimir Glavina
linđo

5. Đurđica Svaton – Dražen Jakopović
krajc polka (Hrvatsko zagorje)

6. Martina Turčinec – Ivica Gregurec
polka (Moslavina)

7. Ivana Galinac – Ivan Carin
linđo

8. KUD „Zabok“
„Dučec“
Koreografija: Goran Knežević
Voditelj: Senka Jurina
Gl.obrada: Zdravko Završki

9. Ivana Donković – Igor Jakopović
balun (Istra)

10. Anja Šoštarić – Krešimir Glavina
mišnjača (Lika)

11. Đurđica Svaton – Dražen Jakopović
kolo po hrvacki (Jelenje)

12. Martina Turčinec – Ivica Gregurec
rašpa (Posavina)

13. Ivana Galinac – Ivan Carin
Repa (Posavina)

14. Ana Krmek – Dario Tomek
drmeš (Zagrebačko prigorje)

15. Anamarija Herič – Goran Škrlec
kuritari (Međimurje)

16. Fragmenti iz bunjevačkog momačkog kola
Izvode:
Filip Mesaroš, Emina Mukić, Ivana Kujundžić iz Subotice

17. Vokalno instrumentalni sastav
„Vuge“
„Mi smo rekle zapivati ode“
„Muršček, muršček“
„Črne čizme“

 

Glazbena pratnja plesača:
TS KUD – „Zabok“
TS KUD – „Ivanić“
Goran Kekić, Neno Kunštek-Novak