“VOLIM GAJDE, NEK’ TAMBURE TROJE”
(Cijena DVD-a je: 80,00 kuna)
Hrvatske narodne pjesme i plesovi
Croatian folk dances and songs

FOLKLORNE KOREOGRAFIJE
GORANA KNEŽEVIĆA

Zagrebački salonski plesovi
Glazba: Franjo Ks. Kuhač

“Baška’j malo selo“
(kanti i tanci bašćanske doline na otoku Krka)

“Kada vidim tvoje oči”
(inačice istarskog plesa Balun)

“Volim gajde nek’ tambure troje”
(pjesme i plesovi Baranje)

Pjesme i plesovi iz okolice Bizovca

“Palo inje”
(kolo na štuk iz Orubice, Slavonija)

“Sve ptičice zapjevale”
(pjesme i plesovi Hrv. zagorja)

Pjesme i plesovi iz Bilogore

“Tri koraka sim”
(pjesme i plesovi iz Posavine)

“Zginula je pikuša”
(pjesme i plesovi iz Međimurja)

Pjesme i pelsovi iz Resničkog Gaja
Izvodi: FA “Ententin”
Gl. obrade: Dražen Varga