Poduzeće ETHNO organizira seminar “Dječje tradicijske igre s pjevanjem i božićni prikazi“ namijenjen pedagoškim djelatnicima vrtića i osnovnih škola te stručnim voditeljima dječjih folklornih ansambala.

VRIJEME ODRŽAVANJA
12.10.2019 (subota) 10.00-16.00h

MJESTO ODRŽAVANJA
OŠ Grigora Viteza
Kruge 46
Zagreb
Ispred škole Grigora Viteza postoji parkiralište.

PRIJAVE ZA SEMINAR

Putem emaila: ethno@zg.t-com.hr

Kotizacija za seminar iznosi 300,00 kn koju trebate uplatiti na žiro račun:

IBAN:HR142360000 – 1101398549
Poduzeća ETHNO d.o.o.
Hećimovićeva 3,
10 000 Zagreb.

Na uplatnici unesite pod poziv na broj,  navedite matični broj vaše ustanove.

 

Polaznici će na seminaru dobiti notne zapise svih programom predviđenih dječjih igara s pjevanjem.

RASPORED RADA
12. 10. 2019.

9.30 – 10.00
Prijave i uvodna riječ

10.00 – 10.45
Dječje tradicijsko ruho

10.50 – 11.35
Dječji tradicijski instrumenti

11.40-13.00
Uvježbavanje dječjih tradicijskih igara s pjevanjem
(praktično predavanje)

Odmor

14.00 – 16.00
Uvježbavanje scenskih prikaza
(Sv. Nikola, Dan nevine dječice, Poležaji, Tri Kralja)

16.00
Podjela potvrda i završetak seminara
Polaznici su dužni na praktičnim
predavanjima sudjelovati
u športskoj opremi.

PREDAVAČI:
Goran Knežević
Nina Knežević
Antun Božić

Korepetitor:
Andrea Antić