PODACI O KNJIZI
Srebrna kola, zlaten kotač

Knjiga “Srebrna kola, zlaten kotač”, Hrvatski narodni plesovi za djecu i mladež i Uvod u kinetografiju, namijenjena je prvenstvenu pedagoškim djelatnicima u vrtićima i osnovnim škola, voditeljima folklornih ansambala te svim zaljubljenicima i štovateljima hrvatske folklorne baštine. Knjiga ima za cilj istaknuti autentičnost i estetičnost narodnih plesova i mogućnosti njihove vrlo uspješne primjene u pedagoškom i odgojnom procesu s današnjim generacijama.

Knjiga je napisana na 270 stranica u A4 formatu. Sadržaj knjige je raspoređen prema slijedećim poglavljima: Predgovor, Uvod, Narodni ples, Primjena narodnog plesa , Opis narodnih plesova, Uvod u kinetografiju, Opis narodnih plesova kinetografijom, Literatura.

Obzirom na vrlo malu zastupljenost teorije o narodnom plesu na pedagoškim učilištima objašnjava se kontekst egzistencije narodnog plesa, plesna struktura, stil, analiza plesnih koraka te prostorno-plesačkih formacija i rasporeda.

Istaknuta je neophodnost korištenja, u procesu uvođenja djece u plesnu kulturu, primjerenih plesno – ritmičkih vježbi za razvijanje osjećaja za: ritam, prostor, grupno kretanje, koordinaciju pokreta, vertikalno pomicanje u plesu. Vježbe su opisane riječima uz notne zapise. Naglašava se primjernost u izboru plesne građe prema određenim dobnim uzrastima i postupnost u procesu uvježbavanja.

Opisano je pedeset hrvatskih narodnih plesova iz Baranje, Slavonije, Podravine, Međimurja, Hrv. zagorja, Moslavine, Zagrebačke okolice, Turopolja, Pokuplja, Bilogore, Posavine, Istre, Kvarnera, Dalmacije i otoka uz maksimalno poštivanje autentičnosti i estetičnost folklorne građe. Uz opise plesova navedeni su notni zapisi glazbene pratnje, tekstovi pjesama, grafičke ilustracije plesnih rukohvata i prihvata te 27 crno bijelih fotografija.

Kinetografije (plesnog pisma) je službeno plesno pismo i točno opisuje svaki plesni korak, pokret i ples u cijelosti. Kako se u Hrvatskoj još uvijek rijetko koristi ovaj sistem zapisivanja narodnih i ostalih plesova uvod u ovoj knjizi će biti zasigurno dobar poticaj plesnim pedagozima.

IZ RECENZIJA

Nakon dvije knjige (zbirke građe) i niza seminara koje je održao za voditelje dječjih folklornih skupina, u želji da osim same autentične građe pruži i smjernice za izbor materijala iskustveno potvrđenog praksom u radu s pojedinim uzrastima, Knežević ovom knjigom čini novi iskorak: jednostavnim rječnikom objašnjava bitne pojmove te izdašno i vrlo praktično predstavlja konkretne primjere raznovrsnih vježbi za neposredni pedagoški rad sa djecom. Zacijelo svaki pedagog-voditelj ima vlastiti pristup kineziološkim operatorima – vježbama kao sredstvu za postizanje određenog cilja: razvoja osjećaja za ritam, motorike, prostornog snalaženja u koreografskim oblicima i slično. I njima i novacima u struci ova će knjiga otvoriti pogled u način rada jednog od najuspješnijih dječjih folklorno-plesnih pedagoga. Posebno je sistematično obrađena struktura svakog plesa, definirane prostorne formacije i figure, držanje, vertikalni pomaci. Osim riječima (kraćim i dužim opisom) plesovi su prikazani i kinetografijom (prvi puta korištenom tako opsežno, zajedno s objašnjenjima na hrvatskom jeziku), a svaki ples ilustriran je i slikom međusobnog plesnog hvata i rukohvata.

Rad s dječjom folklornom skupinom je plemenit, vrijedan i izuzetno uzbudljiv posao. Tim vrijednostima posvećena je ova knjiga u nastojanju da afirmira baštinu, dječje stvaralaštvo i njihovo mjesto u pedagoškim programima škola i svih institucija koje se s djecom bave.

Đurđa Podvorac, prof.

“Srebrna kola, zlaten kotač” Gorana Kneževića naš je prvi udžbenik plesnog pisma te tako popunjava prazninu u kojoj smo se dosad služili kinetografijama stranih pisaca (Ravnikar, Knust, Lange) i usmenim predavanjima naših poznavalaca kinetografije. Ova je knjiga i značajan doprinos folklornoj plesnoj literaturi, naročito u pogledu pripreme i podučavanja plesača.

Autor razrađuje značenje folklornog plesa, pokazuje kako se pripremaju plesači i kako da najbolje usvoje gradivo te daje podrobne opise plesova s kinetografskim zapisima. S velikim iskustvom i sveobuhvatnim znanjem priprema voditelje folklornih skupina da pravilno rade s djecom i prvi put u našu literaturu unosi nužnu tjelesnu pripremu – ugrijavanje – kako bi se plesači osposobili za izvođenje zadanih plesnih struktura.

U knjizi se objašnjavaju vježbe i pojedinih dijelova tijela i čitavog tijela kojima se osvješćuje kinestetički osjećaj. Naglasak je na vježbama nogu i koracima koji u različitim kombinacijama nose tijelo kroz prostor. Autor razvija vježbe u 2/4 i 3/4 mjeri te zvučnim kontaktima pojedinih dijelova tijela – pljeskanjem, tapkanjem i pucketanjem prstima – spaja vježbe koordinacije pokreta i uvodi u ritam. Sve te vježbe kombinira s hodanjem i prenosi u prostor – liniju, krug, polukrug, vijugu – tako da plesač upoznaje i savladava plesni prostor, krećući se u njemu individualno, u paru ili u grupi.

Autor jednostavnim i jasnim vježbama duševno i tjelesno priprema plesača da lakše uvježba plesne cjeline – koreografije – a voditelja plesne folklorne grupe upućuje kako dobiti uspješno i plesno osviještenu grupu koja će, pripremljena treninzima, mnogo brže usvojiti koreografiju i izvesti je sa sigurnošću, svjesnošću i ljepotom.

Vlasta Kaurić, prof.

Doprinos je ove knjige vrlo velik i značajan jer popunjava apsolutno pomanjkanje literature tog tipa u nas. U odgoju djece tim se tumačenjem praktičnog učenja folklornih plesova s izvrsno postavljenom metodikom rada proizašlom iz četvrtstoljetne prakse samog autora pružaju velike mogućnosti za kvalitetno ostvarenje psihofizičkih potreba djece uz upoznavanje smisla, sadržaja, ljepote i vrijednosti vlastite nacionalne kulture orijentirane prema lokalnoj tradiciji. Kroz glazbu, pokret i ples najlakše se praktično uči međusobno razumijevanje, razvija poštovanje, susretljivost i tolerancija i stoga knjigu svesrdno preporučam za objavljivanje. Štoviše, zbog usustavljeno rastumačene metodike rada s djecom u aspektu plesnog folklornog stvaralaštva i vrsnog izbora plesova, poglavito zbog dobre kategorizacije prema uzrastu djece od petog do osmog razreda, knjiga bi trebala biti proglašena priručnikom za pedagoški rad s djecom u odgoju tjelesne kulture i upoznavanja zavičajne baštine.

Dr. sc. Tvrtko Zebec