Knjiga
Naše kolo veliko

Objelodanjena građa, izložena je na 300 stranica, birana prema principima izvornosti i arhaičnosti, te zastupljenosti svih krajeva naše države , predstavlja dio bogatog dječjeg stvaralaštva hrvatskog naroda 19. i 20 stoljeća. Potječe iz etnoloških i antropoloških studija vrsnih hrvatskih istraživača ( Franjo Kuhač, Vinko Žganec, Stjepan Stjepanov, Ivan Tomašić ) i bilježaka samog autora te kao takva predstavlja vrijedan prinos očuvanju hrvatske predajne baštine.

Recezenti su prof. Maja Kožić i dr. Jerko Bezić.

Prvi dio knjige sadrži dio autentičnog dječjeg stvaralaštva koje odnosi na brojalice ( 11 ), uspavanke (14 ), dječje pjesme ( 40 ) , dječje igre s pjevanjem ( 59 ). Uloga djece u vjerskim i svjetovnim predajnim običajima obrađena je u drugom dijelu knjige i to prema liturgijskom kalendaru ( sv. Barbara, sv. Nikola, sv. Lucija, Badnjak i Božić, sv. Tri kralja, Svijećnica, Poklade, Uskrsni blagdani, Zeleni Juraj, Križevo, Ivanje i Dodole ). Građa je prikazana kroz notne zapise, opise i fotografije.

Knjiga je namijenjena ponajprije pedagoškim djelatnicima i stvarateljima vrtića i osnovnih škola ( glazbene i fizičke kulture, hrvatskog jezika ) koji objavljenu građu mogu, nepromijenjenu, koristiti u radu s djecom jer je ona u potpunosti primjerena dječjem uzrastu. Cilj je razviti u djeteta smisao i sposobnost za igru, pjesmu i ples, te potaknuti osjećaj štovanja prema hrvatskoj predajnoj baštini.

Knjiga ima preporuku Ministarstva kulture i prosvjete ( kl. ozn. : 612 – 10 / 93 – 01 – 478 ), te je uvrštena u obaveznu literaturu za polaganje stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( Glasnik kulture i prosvjete republike Hrvatske, br 6 / 94 ).