Poduzeće ETHNO organizira seminar “Djeca u proljetno-ljetnim običajima“ namijenjen voditeljima dječjih i odraslih folklornih skupina, pedagoškim djelatnicima osnovnih škola i dječjih vrtića.

VRIJEME ODRŽAVANJA
02.03.2019. (subota)
10.00-16.00

MJESTO ODRŽAVANJA
OŠ Grigora Viteza,
Kruge 46,
10000 Zagreb
Ispred škole ima mjesta za parkiranje.

mapa-grigor-vitez

PRIJAVE ZA SEMINAR

Kotizacija za seminar iznosi 300,00 kn koju možete uplatiti na žiro račun:

IBAN:HR142360000 – 1101398549
Poduzeća ETHNO, d.o.o.
Hećimovićeva 3,
10 000 Zagreb.

Pod poziv na broj odobrenja navesti OIB vaše ustanove.
Uplata kotizacije i eventualna kupnja knjiga, DVD i CD moguća je jedino putem virmana.
Polaznici su dužni predočiti kopiju virmana na početku seminara.
Zbog ograničenog broja polaznika molimo Vas da putem emaila ili telefona izvršite prijavu. Dolazak na seminar bez prethodne najave neće se uvažiti.
Polaznici će na seminaru dobiti notne zapise svih programom predviđenih dječjih igara s pjevanjem

Sve obavijesti na mob. 091 50 87 166.

RASPORED RADA
02.03.2019.

9.30 – 10.00
Prijave i uvodna riječ

10.00 – 10.45
Djeca i pjevanje

10.50 – 13.00
Uvježbavanje dječjih tradicijskih igara s pjevanjem (praktično predavanje)

13.00 – 14.00
Odmor

14.00 – 16.00
Uvježbavanje scenskih prikaza običaja
(na Jurjevo, Križevo, Ivanje, Matkanje)
Uvježbavanje scenskih prikaza
(Jurjevo, Križevo, Ivanje, Matkanje)

16.00
Podjela potvrda i završetak seminara
Polaznici su dužni na praktičnim
predavanjima sudjelovati
u športskoj opremi.

PREDAVAČI:
Diana Atanasov Piljek, viši predavač na Učiteljskoj akademiji
Goran Knežević
Korepetitor:
Andrea Antić

 

Polaznici će na seminaru dobiti notne zapise svih programom predviđenih narodnih plesova.