“KOLO IGRA, SVAKI MU SE DIVI”
(Cijena DVD-a je: 80,00 kuna)
Hrvatske narodne pjesme i plesovi
Croatian folk dance and songs

FOLKLORNE KOREOGRAFIJE
GORANA KNEŽEVIĆA

Tri ljubavne i plesovi iz Bilogore
KUD “ Kraluš – Stupnik

Promina
(pjesme i plesovi iz Promine)
FA”Ententin”

Zagrebačka četvorka
Glazba: Franjo Ks. Kuhač

“ Oj, Savice “
(pjesme i plesovi iz Posavine)
Hrvatsko društvo “ Jadran “
Malmo – Švedska

“Ne bi dao svoje kršne Like”
(pjesme i plesovi iz Like)
SKUD “ Ivan Goran Kovačić

“Kolo igra, svaki mu se divi “
(pjesme i plesovi Bačkih Hrvata)
KUD “Croatia”

“Mi jim ne bomo sveču držali”
ZFA Dr. Ivana Ivančana

Glazbene obrade: Dražen varga
Zoran Jakunić(“Kolo igra, svaki mu se divi”)