Goran Knežević
Selektor prema kriterijima
Hrvatskog društva folklornih
koreografa i voditelja

Stručni izvještaj o nastupu dječjih folklornih skupina na  37. smotri folklornih amatera Grada Zagreba održanoj 17. 05. 2014.  s početkom u 11.00, u maloj dvorani KD Lisinski

Općenito
Na koncertu je sudjelovalo sedam dječjih folklornih skupina, 3 kombinirane  i četiri dječje skupine.  Nastupilo je 83 djevojčica i 9 dječaka, ukupno 92 izvođača. Gledalište je bilo polovicom ispunjeno. Na koncertu nisam zapazio izvedbe, koreografije ili detalje koje bih mogao posebno istaknuti.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO SESVETE
Mlađa dječja folklorna skupina
Da znaš ćoro
(igre pjesme i plesovi Slavonije)
Voditeljica plesa i koreografija: Katarina Horvatović
Glazbena obrada: Marko Robinić

Vidjeli smo dječje igre s pjevanjem  Umro čovjek, Čoro, Laste prolaze, Gdje bila curice i Mi smo djeca vesela.  U igri Umro čovjek trebalo je djecu postaviti na polukrug  tako da veća djeca budu u sredni, a manja sa stane. To bi bilo bolje rješenje iz gledišta  scesnke prespetkive. U igri Ćoro  – skrivača trebalo je postići atmosferu koja krasi tu igru, živost, iščekivanje neizvjesnost i ost. U igri Laste prolaze djeca su bila kompaktno postavljena u koloni i složno se kretala u prostoru.  U igri Gdje si bila curice nije bilo djevojčice u sredini kola i time  nije prezentiran  sadržaj i smisao igre.  U igri Mi smo  djeca vesela nije bilo potrebno postavljati djecu na podosta komplicirane finalne pozicije,  jer to na neki način odostupa od prethodnih prosotornih rješenja koja su bila primjerena djeci.  Isto tako ozbiljan poklon u ovako koncipiranoj izvedbi nije bio potreban. Mahnut rukom i istrčati s pozornice.  Izbor građe je bio primjeren toj dobnoj skupini.
Ocjena: 7
Izvođački sastav: 8 djevojčica i 1 dječak
Poštivati sadržaj igre

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO BUKOVAC
Kombinirana dječja folklorna skupina
Dili, dili dana ili, dili dana
(pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja)
Priredila voditeljica: Andrea Petek
Glazbena obrada: Andrija Čabaj
Priredio voditelj tamburaša: Damir Mihovec

Lijepo je bio osmišljen ulazak i pozicije na sceni za vrijeme uvodne pjesme Dili, dili dana. Potom su uslijedli standradni narodni plesovi iz Hrvatskog zagorja: Oberštajer, Jelica, Ajnzerica i Pod mostec. Oberšatejer je izveden  s točnim i ujednačenim korakom no još uvijek stilski nedorečeno (prvi korak u taktu je naglašen). Jelica Kolce vodila izveden je ujednačeno.  Na glazbu plesa Ajnzerice izvedeni su plesovi – koraci koji s tim plesom nemaju poveznice. U plesu Pod mostec djeca su tračala u ritmu ali nisu plesala. Trebalo je bolje postaviti plesno držanje. Plesno izvođenje nije pratila odogvorajuća atmosfera na sceni. Manju djecu nije trebalo opterećivati s izvođenjem ovih plesova već im dati primjerenije uloge.
Ocjena: 6
Izvođački sastav: 16 djevojčica
Poštivati etnkoreološke predloške i primjerenost.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO SIJAČ, LUČKO
Kombinirana dječja folklorna skupina
Gremo dokat na manete
(pjesme i plesovi Istre)
Voditelj plesa i koreografija: Matija Čabrajec
Voditelj tamburaša i glazbena obrada: Nikola Biondić

Istarski balun nije primjeren za djecu tog uzrasta. Izvođenje Baluna predstavlja vrlo složenu zadaću i za odrasle plesače te vrlo rijetko se događa njegova vjerodostojna scenska prezentacija. Osim vrlo zahtjevnog stila Balun krasi i vrlo specifična atmosfera i fluidna komunikacija između izvođača. Djeca su uvježbala manje-više zadane korake istarskog (starog i klasičnog) Baluna ali to još uvijek nije stilski dorečeno.  Izvođenju plesnih figura u pravnom plesu nije bilo dotjerano i kompaktno. Nisam za prezentaciju sportskih igara jer one ne sadrže umjetničke potencijale i nije im mjesto na sceni već u Brođancima.

Ocjena: 6
Izvođački sastav: 10 djevojčica i 1 dječak
Primjerenost. Primjerenost.

Mata, Mata žabe vata
(dječje igre brodskog Posavlja)
Voditeljica plesa i koreografija: Iva Petrović
Voditelj tamburaša i glazbena obrada: Nikola Biondić

Dvije djevojčice sa strane i  grupa djece izvela su dječju igru Strina Rodo kud se  šečeš ..  U originalu igra se odvija na način da djeca stoje u kolu, a unutar dijete oponaša rodu. Ovim način scesnke preznetacije izgubio se smisao i sadržaj igre. Ali djeca su bila vrlo razpoložena za imitacije. Nakon jedne govorkalice vijdeli smo igru Medvjed bere jagode koja je izvedene kako treba. Igra Remenca je dobro postavljena jer i to je dio dječjeg folklora. Dječja igra s pjevanjem „Sad ću pjevat..“ izvodi se kao šetano kolo, a ovdje smo vidjeli  izmišljen korak 4 u lijevo i 4 u desno.? To svakao nije trebalo izvesti jer su djeca bila pri tom podosta neujdnačena. Trebalo se držati dječjeg folklora. Na kraju smo vidjeli međusobno ruganje dječaka i djevojčica i to mi je bilo vrlo zanimljivo i efektno, a čini mi se da su i djeca u tome uživala. Očito da i danas  djevojčice i dječaci imaju takvih sklonosti.
Izvođački sastav: 7 djevojčica i 3 dječaka
Ocjena: 7
Pridržavati se dječjeg folklora.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO HORVATI
Mlađa dječja folklorna skupina
Neka tanca Evica eka tanca Evica
(igre iz hrvatske Posavine)
Koreografija i voditeljica: Snježana Župančić Maslać
Glazbena obrada voditelj tamburaša: Nikola Biondić

Djeca su nam izvela plesove iz  Posavine i to: Tancaj crni kos – Dučec, Repu, i šetano kolo I je jesam posavačko dete. Već iz izbora plesova vidimo da se nije vodilo  principom primjerenosti i takva je bila izvedba. Svi plesovi su izvedeni podosta neujedančeno. Ne znam kako se to dogodilo jer sam vidio ovu djecu u jednoj drugoj koreografiji u puno boljem izvođenju. Očigledno ili nije bilo vremena ili voditeljske inspiracije ili….
Izvođački sastav: 14 djevojčica
Ocjena: 5
Primjerenost i uvježbanost.

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO PRESLICA
Dječje igre Posavine e igre Posavine
Voditeljica plesa i koreografija: Nikolina Tomaško
Glazbena obrada i voditelj tamburaša: Nikola Tuškan

Primjeren izbor i sve je bilo izvedeno vrlo korektno. Vidjeli smo dječje igre  Mi smo djeca vesela,  igru Ćore, Sedam godin’ okolo i  ples Repu. Dobro kretanje i pozicioniranje u prostoru. Možda je ipak negdje trebalo izvesti još  ponešto od dječjeg folklora npr. brojalicu, rugalicu ili imitaciju kako bi u izvedbi osjetili  više „dječjeg“   i time pridonijeli slikovitosti i dinamici scenskog prikaza.
Izvođački sastav: 12 djevojčica
Ocjena: 8

KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO SVETA KLARA
Kombinirana dječja skupina
Ljubili se obadva jubili se obadva
(pjesme i plesovi Moslavine – praizvedba)
Koreografija: Antun Božić
Glazbena obrada: Mislav Bobić
Voditelj tamburaša: Mislav Bobić
Voditelj folklorne skupine: Antun Božić

Četvorica dječaka su nam nastojala imitrati pokretima „košnju“  u skladu s tekstom uvodne pjesme. Potom su na scenu izašle male djevojčice i zajedno su pjevali pjesmu Seljančice malena ali nitko nije plesao. Trebalo je nekolicini djece pružiti tu priliku, a ostalima imitaciju. U drugoj kitici izvedeno je 4 koraka u lijevo i 4 u desno te su  potom  djeca stajala i samo zakretala tijelom. Naredni ples Tancaj crni kos nije bio primjeren ovoj skupini djece jer ga ona većinom nisu usklađeno izvodila. U igri „U nedelju vjutro“ rano ranim postignuto je dobro raspoloženje djece i to su vrlo uživljeno izvodili. Potom su na scenu došlo šest starijih djevojčica prekrasno obučenih i izvele su ujednačeno  šetano kolo Pastir čuva ovce i ples Milica. Nije bilo najbolje rješenje da starije djevojčice izvode svoje plesove u pozadini scene već ih je trebalo istaknuti naprijed. Ples Milicu mlađa su djeca trebala izvoditi u pozadini ovako je finalna slika djelovala podosta neuvježbano. Usput, na početku izvedbe zajedno s djecom izašle su i starije djevojčice i svojom sceničnošću podosta su odvukle pozornost od izvođenja djeca. Kad je bilo vrijeme za njihov nastup trebale su se neposredno prije pojaviti.
Izvođački sastav: 16 djevojčica  i 4 dječaka
Ocjena: 6
Primjerenost i scenski raspored.

Goran Knežević
Selektor prema kriterijima
Hrvatskog društva folklornih
koreografa i voditelja

Stručni izvještaj o nastupu dječjih folklornih skupina na  37. smotri folklornih amatera Grada Zagreba održanoj 18. 05. 2014.  s početkom u 11.00, u maloj dvorani KD Lisinski

Općenito

Na koncertu je sudjelovalo deset dječjih folklornih skupina, 6 kombiniranih dječjih ansambala i četiri mlađe dječje skupine.  Nastupilo je 135 djevojčica i 41 dječak, ukupno 176 izvođača. Gledalište je bilo ispunjeno. Vidjeli smo: izvrsne izvedbe dječjih skupina ZFA dr. Ivana Ivančana i FA SKUD-a Ivana Gorana Kovačića, dobro osmišljenu koreografiju (KUD Croatia) i vjerodostojnu prezentaciju dječjih pokladarskih običaja (HKD Braće Radića). Prema podacima iz programa nije izvedena niti jedna praizvedba. Pod praizvedbom se smatra scensko djelo koje je prvi puta izvedeno u ovoj godini. Ako su zastupnici skupina površno ispunjavali prijavni list bilo bi poželjno da naknadno dostave organizatoru pismene potvrde ako se radi o praizvedbama.

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO BRAĆE RADIĆA
Folklorna družina Lajbeki
Alange, fašange lange, fašange
(pjesme i plesovi Baranje)
Koreografija i voditelj: Mirjana Valter
Glazbena obrada i voditelj tamburaša: Hrvoje Lekić

Vrli lijepo i domišljato je prikazan običaj malih buša u Baranji. Razgovijetno izgovorne  prigodne govorkalice, sigurno i uživljeno izvođenje dječjih igara s pjevanjem te dobra atmosfera učinili su ovu izvedbu podosta vjerodostojnom.  Dobra je zamisao glede pojavljivanja „strašnih buša“ i njihovo plesna kreacija u cilju „zastrašivanja“ djece. Ples Jabučice nisu dio pokladnih običaja, a niti spadaju u dječji folklor i nije ih trebalo izvoditi.
Ocjena: 8
Izvođački sastav: 18 djevojčica i 6 dječaka
Jabučice?

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO CROATIA
Mlađa dječja skupina
Komar z muha tanca
(dječje igre i pjesme Hrvatskog zagorja)
Koreografija: Boris Harfman
Glazbena obrada: Boris Harfman
Voditeljica plesa: Ivana Harfman

U ovoj koreografiji smo vidjeli nekoliko zanimljivih i maštovito osmišljenih scenskih događaja. Uvodni dio su nam izvela mala djeca. I to govorkalicu Ringe ringe raja, a zatim su došli mali svirači na tradicijskim instrumentima i uz pjesmu poveli djecu na igru. Po tom smo vidjeli igru Jas pak nekaj mam’ i svirku na tradicijskim instrumentima koji su spominjani u tekstu. I na kraju, kratka igra svadbe. U igri Naše kolo veliko vidjeli smo zanimljiv prateći sastav i slušali vrlo dojmljivu boju tona i glazbu. Djeca su to točno i zvonko otpjevala. To je bio pun pogodak i šteta što na sceni nije bilo „kolo veliko“. Uz igru „Muha melin nosila“ djeca su u koloni izašla sa scene. Zanimljiva koreografija (7 minuta i 15 sekundi – možda malo preduga) raspoložena djeca ali uz sav njihov trud ipak nisu mogli ostvariti potrebnu scensku „puninu“ i ugođaj. Šteta.
Izvođački sastav: 11 djevojčica i 3 dječaka
Ocjena: 8

POMLADAK ZAGREBAČKOG FOLKLORNOG ANSAMBLA
DR-a IVANA IVANČANA
Kombinirana dječja folklorna skupina
Slaviček se ženil ek se ženil
(plesovi Hrvatskog zagorja)
Voditeljica i prilagodila za scenu: Ana Marić
Glazbena obrada: Marijan Makar
Voditelj tamburaša: Marko First

Mlađa djeca su nam prikazala nekoliko dječjih igara s pjevanjem, imitacijskog karaktera i to su vrlo uživljeno prikazala. Na kraju se sve završilo za igrom svadbe. Koreografski je sve primjereno i korektno posloženo. Skladno  i lijepo izvedeno. Potom je stariji dječji ansambl izveo nekoliko zagorskih plesova. Ujednačeno s  izvrsnim zagorskim stilom i razigranom atmosferom. Nije mi se svidjelo korištenje plesnog obrasca na glazbu Ajnzerice i treba ga ubuduće ispustiti. U plesu Pod mostec zamisao s uvođenjem male djece djelovala je vrlo efektno. I konačno koreografija odraslog folklora bez drmeša. U igri smo vidjeli uživljeni dječji folklor, a kod starije djece primjerene narodne plesove izvedene sa  stilom i to je sve bilo dobro uravnoteženo.
Izvođački sastav: 30 djevojčica i 8 dječaka
Ocjena: 9

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO VRHOVJE
ŽUPE DUBRANEC
Kombinirana dječja folklorna skupina
Nema lepše neg’ malo Međimorje
Voditelj plesa i koreografija: Antonio Skenderović
Glazbena obrada i voditelj: Ivan Kačurov

Djeca su ujednačeno izvela nekoliko međimurskih plesova: „Kad sam bila…“, „Baroš oj Barice“  i „Regica“. U izvedbi nismo vidjeli prepoznatljiv međimurski stil plesanja. Sve je izvedeno na klasičnim kružnim i polukružnim pozicijama bez autorske inicijative.
Izvođački sastav: 10 djevojčica i 4 dječaka
Ocjena: 7
Stil plesa.

Mlađa dječja folklorna skupina
Biber gora urodila iber gora urodila
Koreografija: Snježana Skenderović
Voditelj plesa: Antonio Skenderović

Za pohvaliti je koreografska koncepcija jer smo konačno vidjeli orkestar na dječjim tradicijskim instrumentima i dječji folklor. Izvedene su igre Biber gora, Umro čovjek, Igrajmo se lončića i Mi smo djeca vesela. U igri Biber gora trebalo je napraviti bolji raspored po visini ovako je to iz perspektive gledatelja djelovalo podosta „neskladno“. Starija djeca su to trebala izvoditi u pokretu, a mlađoj  djeci je  trebalo dati priliku da se sa strane „gegaju“ po volji.  Ostale igre izvedene su uživljeno i u skladu s njihovim sadržajem. Završetak je bio dobro zamišljen ali moglo je i bez završnog okreta koji nije bio izveden ujednačeno (što je bilo i za očekivati s obzirom na dob djece). Također je trebalo izbjeći „ozbiljni“ poklon jer nije niti u duhu izvedbe, a za njegovo uvježbavanje treba puno, puno vremena.
Izvođački sastav: 15 djevojčica i 4 dječaka
Ocjena: 7

KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA PRIGOREC,
SESVETSKI KRALJEVEC
Kombinirana dječja folklorna skupina (od 3 do 8 godina)
Kombinirana dječja folklorna skupina (od 8 do 12 godina)
Djevojčica kolo vodi
(pjesme i plesovi Turopolja)
Koreografija: Vladimir Kuraja
Glazbena obrada: Zoran Jakunić
Voditeljica plesa: Lorena Ćorić

Djeca su nam vrlo uživljeno i s velikom željom izvela nekoliko uvodnih govorkalica i dječju igru s pjevanjem „Na kamen sjela….“. Potom smo gledali sportsku igru prasičkanje kojoj nije mjesto na sceni (već sam to objasnio). U igri Sjedi ježo trebao je biti jedan „jež“, s dvojicom igra gubi smisao.
Izvođački sastav: 11 djevojčica i 5 dječaka
Sportske igre na sceni?

Ovo je skladna i dobro koncipirana koreografija za taj uzrast. Vidjeli smo točne etnokoreološke predloške plesova: Devojčica kolo vodi, Staro sito, Polka i  Drmeš. U Polki još uvijek nije postignuta potrebita usklađenost koraka i pokreta tijela, a u drmešu je nedostajalo plesne „žustrine“. Plesno manje-više ujednačeni ali stilski nedorečeni.
Izvođački sastav: 10 djevojčica i 2 dječaka
Ocjena: 7
Dotjerati plesni izričaj.  

„Mara ludara ludara“
(pjesme i plesovi Slavonije)
Koreografija: Đurđica Svaton
Glazbena obrada: Zoran Jakunić
Voditeljica plesa: Lorena Čorić

U uvodnoj brojalici „Puž muž… „čuo sam riječi „ubiti…“ , „sikirom po glavi“ bez obzira što je to originalan tekst ali ipak s literarnog gledišta nije baš primjeren današnjem trenutku i djeci te isti ne bi trebali koristiti. Inače za vrijeme izvođenje te brojalice osmišljeni su dobri scenski pokreti i kretanje djece. U igri Kalo kalilo bila je dobro postavljena scenska slika. Preskakivanje dječaka je trebalo malo produžiti. Slušali smo vrlo uživljeno verbalno međusobno prepiranje – svađanje dječaka i djevojčica. Zatim smo vidjeli korektno izvedena šetana kola „Alaj ću se ..“ i „Ljuljuška se vrbičica“. Završni ples Nebesko po mom mišljenju nije primjeren djeci i naravno djeca ga nisu izvela sa svim njegovim stilskim značajkama, ali bili su ujednačeni.
Izvođački sastav: 10 djevojčica i 5 dječaka
Primjerenost
Ocjena: 7

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO DRAGUTIN
DOMJANIĆ, ADAMOVEC
Kombinirana dječja folklorna skupina (od 6 do 15 godina)
Pjesme i plesovi Posavine jesme i plesovi Posavine
Koreografija: Ivan Kačurov
Glazbena obrada: Zlatko Marković
Voditeljica: Lorena Čorić

Koreografija i izbor plesova nisu primjereni. Tu moram pohvaliti ovu djecu koja su stvarno junački izdržala ovu plesnu „troturu“ i zaslužila su najvišu ocjenu. S pedagoškog, estetskog i scenskog aspekta to je bio promašaj. Možda bi primjena ova koreografija imala nekakve opravdanosti u izvedbi odraslog ansambla ali s djecom – nema. Još k tome ravnopravno sa starijima, plesove su izvodile i male djevojčice. Radi se o talentiranoj djeci koja su to manje-više ujednačeno izvodila ove zahtjevne korake i plesove (Staro sito, Drmeš, Dučec, Drmeš), ali s primjerenom koreografijom zasigurno bi bila puno sretnija.

Izvođački sastav: 9 djevojčica i 6 dječaka
Ocjena: 5
Primjerenost. Primjerenost. Primjerenost.

DJEČJA SKUPINA SKUD-A IVAN GORAN KOVAČIĆ
Kombinirana dječja folklorna skupina
Svi u kolu mirno stojte
(pjesme i plesovi Podravine)
Voditeljica plesa i koreografija: Irena Lacić
Voditelj tamburaša i glazbena obrada: Mario Pleše

Neobično mi je drago što je i FA SKUD-a I.G.Kovačić konačno otvorio vrata djeci. Vidjeli smo lijepu prezentaciju dječjeg folklora. Djeca su se izvrsno kretala po prostoru, točno postavljala na zadane pozicije i u prezentaciji dječjeg folklora bila uvjerljiva. Možda je mala „paunica„ trebala teatralnije izvoditi rukama i pokretom svoje imitacije. Potom smo vidjeli plesove Grizlica i Drmeš. U izvođenju plesu Grizlica djeca su bila ujednačena. Kao što sam već u nekoliko navrata napisao podravski drmeš ili bilo koji narodni ples ako ga odaberemo treba biti prikazan i u izvornom obliku. Dakle nedostajao je A dio, a cijelo vrijeme je izvođen B dio (u nekoliko inačica). Starija djeca su prvi dio drmeša mogla bez problema izvesti (po mom mišljenju). Isto tako stariju djecu je za vrijeme plesa trebalo postaviti naprijed, a manju djecu natrag nek’ se  igraju – imitiraju starije. Finalna slika je bila doista dojmljiva ali preskakivanje dvojice dječaka bih stavio ipak u drugi plan jer mi se to čini više kao sportska atrakcija, a manje umjetnički derivat viđenoga. No to je samo mišljenje. Ideja sa dvoje svirača na rifljačama pojačala je glazbenu finalnu komponentu.
Ocjena: 9
Izvođački sastav: 21 djevojčica i 2 dječaka

Zagreb, 20.05. 2014.